NOTA PRAWNA

Ograniczenie odpowiedzialności
1. Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej zostały zebrane w dobrej wierze i na podstawie źródeł uznanych za wiarygodne, jednak Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za kompletność, aktualność oraz rzetelność zamieszczonych informacji.

2. Właściciel nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane pobieraniem materiałów tego serwisu i ich dalszą eksploatacją, nawet gdy o możliwości szkody Właściciel został powiadomiony.

3. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek przerwy w dostępie do sieci i serwisu, błędów systemu komputerowego spowodowanego przez wirusy lub komunikację za pomocą poczty elektronicznej.

4. Niniejsza strona internetowa posiada linki do stron osób trzecich. Właściciel nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści umieszczone na tych stronach.

Zasady korzystania z serwisu
1. Treści zamieszczone w materiałach zawartych na niniejszej stronie internetowej mają wyłącznie charakter informacyjny i reklamowy, nie mogą być traktowane jako oferty świadczenia usług lub oferty sprzedaży jakichkolwiek produktów w rozumieniu przepisów prawa.

2. Informacje zamieszczone na niniejszej stronie internetowej w oznaczonych artykułach z prasy mają charakter informacyjny i nie stanowią jakiejkolwiek formy oferty usług. Właściciel niniejszej strony internetowej nie ponosi odpowiedzialności za treść artykułów, o których mowa powyżej.

3. Właściciel zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania informacji zawartych na stronie internetowej w każdym czasie i w jakimkolwiek zakresie bez wcześniejszego powiadamiania użytkowników. Bez uprzedzenia mogą być również zmieniane zasady korzystania z serwisu.

4. Osoby korzystające z możliwości przesyłania zapytań, komentarzy bądź sugestii za pośrednictwem poczty elektronicznej wyrażają zgodę na korzystanie z adresu mailowego i danych zawartych w korespondencji w celu przesyłania informacji.

Prawo autorskie
1. Treść niniejszych stron i podstron internetowych chroniona jest prawem autorskim i nie może być zwielokrotniana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba, że Właściciel niniejszej strony internetowej - spółka INVENTRONICS sp. z o.o. wyrazi na to uprzednią zgodę na piśmie.

2. Nazwy handlowe, nazwy produktów, rozwiązań lub inne oznaczenia zmieszczone na niniejszej stronie internetowej stanowią znaki towarowe i jako takie mogą być zastrzeżone przez ich właścicieli a zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.

W przypadku pytań, komentarzy lub uwag dotyczących strony internetowej, prosimy o kontakt przez email: office@inventronics.com.pl lub na adres spółki: INVENTRONICS sp. z o.o., ul. Kuziennicza 10D, 59-400 Jawor.


Kod QR

Ostatnio oglądane

Brak produktów

Menu

Top