MISJA: Pomagamy wytwarzać inteligentne produkty przyjazne ludziom i środowisku.

WIZJA: We współczesnym świecie nękanym przez wiele problemów, chcemy udowodnić, że nowoczesne technologie i innowacyjne rozwiązania mogą uczynić ludzkie życie istotnie lepszym.

WARTOŚCI:

Kwestionowanie: Kwestionujemy istniejący stan, szukając coraz to nowych rozwiązań i dróg rozwoju. Żaden wynik nie może być nigdy na tyle dobry, aby uznać iż nie można już nic poprawić. Osiąganie lepszych wyników musi odbywać się mniejszymi nakładami, większą funkcjonalność i jakość należy osiągać redukując złożoność, a wyższe zdolności ograniczając zasoby. Nie jest sztuką uzyskać "więcej za więcej", sztuką jest uzyskiwać "więcej za mniej".

Doskonalenie: Ciągle podnosimy poprzeczkę, stawiając sobie coraz bardziej ambitne i śmiałe cele. Uznajemy, że niezmienna w organizacji może być jedynie zmiana. Zmiana jest niezbędnym elementem rozwoju ale stwarza ryzyka. Podnoszenie naszych kompetencji pozwala ograniczać wpływ niepewności oraz ryzyk związanych ze zmianami i daje nam odwagę do podejmowania kolejnych ważnych decyzji. Doskonalenie zapewnia nam jednocześnie wysoką satysfakcję, wzmacnia zaangażowanie i rozbudza nasze ambicje.

Innowacyjność: Poszukujemy i wdrażamy innowacje na wszystkich poziomach - produktu, procesu, organizacji i marketingu. Innowację rozumiemy jako skokową zmianę, która jest dopełnieniem ciągłego Doskonalenia. 

Uczciwość: Rozumiana przez nas jako rzetelność, sumienność, szanowanie cudzej własności jest fundamentalną wartością niezbędna do osiągnięcia długoterminowego sukcesu i podtrzymania relacji zaufania. Tą zasadą kierujemy się w relacjach wewnętrznych naszej organizacji oraz praktykach biznesowych z naszymi partnerami.

Wierzymy, że to właśnie wyznawane wartości są jedynym determinantem osiąganych rezultatów w każdej dziedzinie ludzkiego życia.


Kod QR

Ostatnio oglądane

Brak produktów

Menu

Top